O Nama

POKAŽIMO KOLIKO ZNAMO – KOLIKO SMO SPREMNI DA UČIMO – OVAKO SMO POČELI

Udruženje Anestetičara osnovano je 10.oktobra 2008. god. u Beogradu kao strukovno udruženje medicinskih sestara i tehničara na anesteziji. Menadžment Udruženja aktivno radi na informisanosti i edukaciji medicinskih sestara i tehničara na anesteziji u celoj zemlji.

Ciljevi Udruženja Anestetičara su jasno deklarisani a najznačajniji su:

– Afirmacija anestetičara – poboljšanje uslova rada, položaja, statusa

– Uspostavljanje saradnje i komunikacije medju anestetičarima

– Uspostavljanje veza sa evropskim i svetskim organizacijama

– Podizanje nivoa stručnog znanja anestetičara, kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju i učešće na međunarodnim i domaćim stručnim i naučnim projektima

– Doprinos razvoju Anesteziologije kroz naučnu i teoretsku obradu dostignutih rezultata i primeni tih dostignuća u savremenom radu

OPTIMISTIČKI PROGRAM UDRUŽENJA ANESTETIČARA – SPECIJALISTIČKE STUDIJE – PROFIL ANESTETIČAR

Davno su učeni ljudi rekli veliku životnu istinu “Pazi šta želiš, jer to može i da ti se ostvari“.

Udruženje Anestetičara poučeno jednom takvom životnom istinom, zaplovilo je u realizaciju jednog velikog projekta:

SPECIJALISTIČKE STUDIJE – PROFIL ANESTETIČAR.

Iskreno i čvrsto verujemo da smo na pragu jednog od naših primarnih zadataka u Udruženju anestetičara, a to je da Anestetičari Republike Srbije u 21. veku dobiju adekvatno obrazovanje, obrazovanje koje zaslužuju kao jedni od najeminentnijih profila zdravstvene struke. Kako je svaki put do zvezda posut trnjem, svesni smo činjenice da ogroman rad i trud stoji pred nama. Ali isto tako, izazovi i težina našeg posla očeličili su nas i reč nemoguće ne postoji u svakodnevnom rečniku Anestetičara. Odgovornost koju osećamo prema sebi,ali i budućim pokoljenjima daje nam dodatnu snagu da hrabro koračamo ka zacrtanom cilju.

Verujemo da timski rad koji će obuhvatiti profil anestetičara u celosti,kao i pojedinačni rad naših najeminentnijih stručnjaka iz oblasti anesteziologije i obrazovanja mora kulminirati uspehom.

Kao jedna od najvažnijih premisa našeg budućeg programa svakako je i to da Specijalističke studije za Anestetičare moraju osigurati:

– Poznavanje nauke na kojima se temelji opšta zdravstvena nega.

– Poznavanje etike struke

– Poznavanje opštih načela zdravlja

– Odgovarajuće kliničko iskustvo

– Aktivno sudelovanje u praktičnoj nastavi

– Odgovarajuće iskustvo u radu sa članovima ostalih profesija u zdravstvenom sektoru.

Verujuću u Nas i Vaše tj. Naše Udruženje znamo da uspeh prati hrabre.

Udruženje Anestetičara, Intezivne nege i Transfuzije Srbije