O časopisu

Home » O časopisu

Medical journal of anaesthesia, intensive care and transfusion of Serbia” Team” (Časopis udruženja anestezije i intenzivne terapije I transfuzije Srbije “Tim”) je časopis koji objavljuje naučne i stručne članke o teorijskim i kliničkim aspektima anesteziologije, intenzivne terapije I transfuzije . Časopis objavljuje i članke iz domena srodnih naučnih disciplina: kliničke farmakologije, kliničke fiziologije i patofiziologije, hirurgije, interne medicine, sudske medicine, urgentne medicine i drugih oblasti medicine koji se bave problemima vezanim za preoperativnu pripremu, anesteziju, reanimaciju, intenzivno lečenje i transfuziju.  Časopis se objavljuje na srpskom i englkeskom jeziku u papirnom i elektronskom obliku jednom godisnje. Svi članci se recenziraju i posle prihvatanja za objavljivanje svrstavaju u jednu od sledećih kategorija:

1. Originalno istraživanje (Original article)

2. Metaanaliza (Meta-analysis) – studija o studijama,  predstavlja analitičkosintetičku studiju većeg broja studija o nekoj značajnoj temi, uz analizu suprotstavljenih stavova i procenu praktične primenjivosti; dopušta preporuke i zaključivanje na osnovu tuđih podataka i mora imati jasno formulisan zaključak.

3. Revijalni članak (Review article) – razmatra neko savremeno, nerešeno ili kontradiktorno pitanje od teorijskog i praktičnog značaja, uz iznošenje sopstvenih rezultata istraživanja ili najnovijih važnih podataka iz literature. Konstrukcija članka je slobodna i nije obavezan zaključak, ali su poželjne kratke zaključne napomene sa jasnom porukom. Obuhvata i mišljenje experata (Expert opinion)

4. Prikaz slučaja (Case report)

5. Pismo uredništvu (Letter to the Editor) – može se odnositi na tekstove objavljene u SJAIT časopisu, na teme od značaja za medicinsku praksu uopšte, kao i na knjige (monografije) od posebnog medicinskog značaja. Piše se slobodno, uz eventualno navođenje podataka iz literature. Objavljuje se prema odluci glavnog i odgovornog urednika.

6. Izveštaji sa naučnih i stručnih skupova predstavljaju kratak prikaz rada skupa, uz isticanje najvažnijih referata ili zaključaka, odnosno preporuka od značaja za širi krug čitalaca SJAIT-a.

7. Radovi iz istorije medicine – konstrukcija članka je slobodna i nije obavezan zaključak, ali su poželjne kratke zaključne napomene sa jasnom porukom.

Časopis takođe u formi obaveštenja objavljuje novosti na polju anesteziologije, intenzivnog lečenja i terapije bola i revijalno prikazuje novoizašlu stručnu literaturu, izveštava o aktivnostima domaćih i stranih udruženja anesteziologa, kao i srodnih asocijacija, objavljuje pisma uredništva.

Molimo Vas, ukoliko želite da Vaš rukopis bude objavljen, da ga pripremite prema uputstvima i u elektronskom obliku pošaljete na sledeću e-mail adresu: udruzenjeanesteticarasrbije@gmail.com

Svoje pismo naslovite na: ”Uredništvo časopisa TIM”. Sva komunikacija o statusu vašeg poslatog rukopisa će se obavljati putem gore navedene e-mail adrese.

Autori se obavezuju da svoje tekstove koji su primljeni za objavljivanje u našem časopisu (TIM), neće objaviti u nekoj drugoj publikaciji. Prihvatanjem objavljivanja u našem časopisu autori predaju pravo na odobravanje preštampavanja njihovog materijala vlasniku časopisa” TIM”.

Obaveza Uredništva je da sve autore obavesti o prijemu njihovog materijala.

Članci koji opisuju klinička istraživanja moraju da poštuju etičke standarde postavljene u helsinškoj Deklaraciji. Nije dozvoljena identifikacija bolesnika ni u pisanom niti u ilustrativnom materijalu. Neophodna je pismena saglasnost bolesnika za objavljivanje fotografskog materijala u kojem je angažovan. Ukoliko rad opisuje rezultate eksperimenta na životinjama, mora postojati jasna potvrda da su uslovi postupanja sa životinjama bili maksimalno humani.

Članci iz kategorije 1 moraju imati odobrenje etičkog odbora (institucije u kojoj je zaposlen glavni autor ili lokalnog regulatornog tela koje se bavi etičkim pitanjima u domenu istraživanja). Članci iz kategorije 4 moraju imati potpisan informisani pristanak od strane pacijenta da odobrava prikazivanje slučaja kroz objavljivanje u časopisu “TIM”.

Prispele elektronski poslate rukopise najpre pregleda tehnički urednik i ukoliko ima tehničkih propusta (nepridržavanja “Vodiča za autore”), odmah vraća rukopis autoru za korespondenciju radi korekcija propusta. Rukopise koji ispunjavaju tehničke kriterijume, pregleda glavni urednik da li se tematikom uklapaju u uređivačku politiku, da li su stilski i jezički razumljivi. Ukoliko rukopis ne ispunjava te osnovne kriterijume, urednik može odbiti štampanje i pre (bez) recenziranja.

Rukopis se prihvata za objavljivanje tek nakon odluke dva anonimna recenzenta koji će procenjivati svaki od prispelih radova. Recenzentu se ne predaje prva strana rukopisa (koja sadrži imena autora i institucija), tako da je recenziranje duplo anonimno (autorima su nepoznati recenzenti i recenzentima su nepoznati autori). U odnosu na vrstu pristiglog članka i medicinske oblasti kojoj pripada recenzente određuju urednik i zamenik urednika. O prioritetu objavljivanja materijala prihvaćenog za štampanje odlučuje urednik.

Autori su dužni da jasno označe grafički materijal koji je pozajmljen iz drugih izvora. Preuzeti materijal neće biti objavljen ukoliko autor nije prethodno pribavio dozvolu za preštampavanje od izvornog urednika i izdavača i priložio je uz rukopis.