Kongres

Poštovane koleginice, kolege, dragi prijatelji,

Pozivam vas na 12. Kongres Udruženja anestetičara  sa intenzivnom negom i transfuzijom sa međunarodnim učešćem 7-8.10.2022 u Hotelu “Izvor”,Aranđelovac. Biće nam čast da budete deo organizacije kongresa  sa tri sekcije , anestezija, intenzivna nega i transfuzija.

Sve ove godine rada Udruženja smo bili odsečeni od još dve grane medicine, a veoma kompatibilne sa anestezijom. One se naslanjaju jedna na drugu i samo zajedno mogu da žive i rade.

Posle mnogo godina rada biće tri sekcije  u jednom srcu, jednj liniji života i jednoj kapljici krvi.

Pozivam vas ispred intenzivnih nega od Subotice , Srmske Mitrovice pa do Vranja, transfuzije četiri nacionalna centra za transfuziju i ispred kompletne anestezije  Srbije na naše novo viđenje sa novim prezentacijama novih dostignucima ,autorskih radova ,   prikaz slučaja.

Dođite i pokažite jednistvo svoje struke, pokažimo da i nove generacije imaju želju za dokazivanjem i napredovanjem u prikazivanju novih dostignuća.

Dođite u Aranđelovac od 7-8.10.2022 u Hotel   IZVOR

Filipović Jovan.VMT

Predsednik udruženja anestezije, intenzivnih nega i transfuzije Srbije


Kotizacije / Registration fee

Članovi / Members : 2.500,00 RSD – Ne članovi / Non Members : 5.000,00 RSD

Za učesnike iz inostranstva / For participants from abroad : 60,00 EUR


Organizacioni Tim / Organizational Team


BodovanjeDodatne informacije:

E-mail: udruzenje.anesteticara@gmail.com

Ana Marković +381(0)64 84 35 239

Duško Radivojević  

+381(0)69 102 93 48+ / +381(0)64 84 35 203

+ 381(0)11 20 67 329 IORS

Informacije o smeštaju

E-mail: tamara.milojevic@ahoteli.com

Telefon: +381 631028046 – Tamara

Uplate

Dinarski račun 265-6030310000120-65

Devizni račun RS35265100000010649681