Kongres

Poštovane koleginice, kolege, dragi prijatelji,

Pozivam vas na 13. Kongres Udruženja anestetičara  sa intenzivnom negom i transfuzijom sa međunarodnim učešćem 02-05.11.2023. u hotelu “M” u Beogradu. Biće nam čast da budete deo organizacije kongresa  sa tri sekcije , anestezija, intenzivna nega i transfuzija.

Sve ove godine rada Udruženja smo bili odsečeni od još dve grane medicine, a veoma kompatibilne sa anestezijom. One se naslanjaju jedna na drugu i samo zajedno mogu da žive i rade.

Posle mnogo godina rada biće tri sekcije  u jednom srcu, jednj liniji života i jednoj kapljici krvi.

Pozivam vas ispred intenzivnih nega od Subotice , Srmske Mitrovice pa do Vranja, transfuzije četiri nacionalna centra za transfuziju i ispred kompletne anestezije  Srbije na naše novo viđenje sa novim prezentacijama novih dostignucima ,autorskih radova ,   prikaz slučaja.

Filipović Jovan.VMT

Predsednik udruženja anestičara, intenzivnih nega i transfuzije Srbije


Dodatne informacije:

E-mail: udruzenje.anesteticara@gmail.com

Ana Marković +381(0)64 84 35 239

Duško Radivojević  

+381(0)69 102 93 48+ / +381(0)64 84 35 203

+ 381(0)11 20 67 329 IORS

Uplate

Dinarski račun 265-6030310000120-65

Devizni račun RS35265100000010649681