Teme

Home » Teme

XIII KONGRES

UDRUŽENJA ANESTETIČARA, INTEZIVNE NEGE I TRANSFUZIJE SRBIJE


ANESTEZIJA

Školovanje i kontinuirana edukacija anestetičara

Primena savremenih dostignuća u oblasti rada anestetičara

Izazov u anesteziji kod pacijeneta sa neuromuskularnom bolešću

Anestezija bez opioida i terapija bola

Analgosedacija pacijenata u JIL – u

Merenje relaksacije tokom anestezije

INTEZIVNA NEGA

Tretman respiratorno ugroženog pacijenta u JIL – u

Postoperativna nega vitalno ugroženog pacijenta 

Postoperativni akutni bol – koliko smo efikasni ?

Invazivni monitoring u JIL (CVP, IBPA)

Prevencija IHI u JIL – statistika

Citoreduktivna hirurgija – tretman pacijenata u JIL-u

Diseminovana intravaskularna koagulacija – DIK

TRANSFUZIJA

Transfuzija u vremenu smanjenog bola davalaca krvi

Banka krvi – prednosti u sekundarnim i tercijalnim ustanovama 

Autotranfuzija i primena krvnih derivata

Komparacija alogene i autologne krvi


SLOBODNE TEME

POSTER PREZENTACIJA