Izjava autora

Izjava autora zapravo sadrži pismo, potpisano od strane svih autora, u kome se potvrđuje da su svi autori materijala učestvovali u njegovoj izradi i da su upoznati/saglasni sa sadržajem poslate finalne verzije. U pismu treba posebno naglasiti da ne postoji konflikt interesa nekog od autora članka. Ukoliko se utvrdi da konflikt interesa neosporno postoji, časopis zadržava pravo da o tome zatraži i objavi odgovarajuću izjavu autora ili da rukopis ne prihvati za objavljivanje. Ovo pismo sadrži i izjavu o nameri štampanja u časopisu TIM.

 

Molimo Vas preuzmite I popunite formular Izjava autora. Popunjen formular pošaljite na mail: udruzenjeanesteticarasrbije@gmail.com